تعامل با دانشگاه­ها، مراکز علمی و پژوهشگاه ها

یکی از برنامه های  مرکز ايجاد تعامل علمي و روابط با مراكز علمی و معتبر ملی و بين‌المللي جهت ارتقاء موقعيت علمي پژوهشي مركز در سطح ملي، منطقه اي و جهاني است. در همین راستا مرکز ضمن بررسی پتانسیل­های علمی و حوزه تخصصی این مراکز موفق به ایجاد ارتباطات بسیار خوب با این مجموعه ها شد.

 • پژوهشکده علوم و صنایع غذایی
 • دانشگاه خوارزمی
 • پژوهشکده توسعه صنایع شیمیایی
 • دانشگاه الزهرا
 • مرکز ویروس شناسی دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)
 • مرکز تحقیقات دندان پزشکی داشگاه علوم پزشکی تهران
 • جهاد دانشگاهی استان یزد
 • فرمانداری مهریز
 • پژوهشکده علوم و فناوری های نوین
 • جهاد دانشگاهی واحد اردبیل
 • پژوهشگاه صنعت نفت
 • سازمان محیط زیست
 • بنیاد ژنتیک استان تهران
 • دفتر برنامه زیستی ودجا
 • سازمان ملی استاندارد ایران
 • مراکز و انجمن های مرتبط با بیماران سرطانی
 • جهاد دانشگاهی واحد خراسان رضوی
 • جهاد دانشگاهی واحد خراسان شمالی
 • دانشگاه صنعتی اصفهان
 • دانشگاه فردوسی مشهد
 • دانشگاه آزاد اسلامی استان البرز
 • تفاهم نامه همکاری در تولید محصولات کشت بافتی  با مرکز رشد آذربایجان غربی
 • تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت با مرکز آموزش با  دانشگاه علم و فرهنگ
 • تفاهم نامه ثبت نام آنلاین دوره های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با EVAND
 • تفاهم نامه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت مکالمات آزمایشگاهی به زبان انگلیسی دانشگاه علم و فرهنگ
 • تمدید تفاهم نامه با  هلدینگ بنیان لیدکو
 • تفاهم نامه همکاری مشترک با بنیاد توسعه کارآفرینی و تعاون
 • تفاهم نامه همکاری با پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی 
 • تفاهم نامه همکاری با جهادددانشگاهی شهید بهشتی 
 • تفاهم نامه همکاری با جهادددانشگاهی الزهرا
 • تفاهم نامه با پژوهشگاه صنعت نفت
 • مرکز شهید فهمیده استان البرز
 • پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی
 • انجمن علمی سوخت های زیستی
 • جهاد دانشگاهی استان لرستان
 • گروه شرکت های گسترش علوم زیستی (لیدکو)
 • مرکز تحقیقات آسم و آلرژی
 • مرکز تحقیقات دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

University of Valencia - Spain

University of Perugia - Italy

Erasmus University Rotterdam - Netherlands

University of Tsukuba - Japan