اداره امور پژوهشی و برنامه ریزی

اداره پژوهشی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در جهت توسعه تحقیقات در حوزه علوم زیستی و مطالعات ذخایر ژنتیکی عملکرد خود را در قالب فعالیتهای اجرایی، آموزشی و مشاوره ای در این مرکز به انجام می رساند. رویکرد مهم این اداره نظارت بر پروژه ها و طرح های کلان ملی و بین المللی، تعریف شده در چهاربخش گیاهی، انسانی و جانوری، میکروارگانیسم­ها و مولکولی است. همچنین تحقیق و توسعه در حوزه های مذکور از دیگر اهداف این اداره می باشد. در حال حاضر بیش از 50 پژوهشگر با فعالیت خود در بانک های زیستی این مرکز کارنامه پژوهشی این واحد را فعال ساخته اند. 

فعالیت های اجرایی

1.       ایجاد بستر مناسب جهت اجرا و انجام پژوهش های اثربخش 

 

2.       تدوین خط مشی‌ها، سیاست‌ها، برنامه های راهبردی بلندمدت و میان مدت و کوتاه مدت و دستورالعمل‌های پژوهشی

 

3.       اجراء و ابلاغ آیین نامه ها و بخش نامه ها و دستور العمل ها در امور پژوهشی

 

4.       راهبری و نظارت بر اجرای اثربخش پایان‌نامه‌های دانشجویی (کارشناسی‌ارشد و دکتری) و ارائه مقالات در مجامع بین المللی و تشویق نویسندگان مقالات علمی و پژوهشی.

 

5.       راهبری و نظارت بر تدوین برنامه‌ های توسعه و همكاري در تهيه و تنظيم آئين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي لازم در زمينه امور پژوهشي و ارائه آنها به مراجع مربوطه

 

6.       بهسازی فضای علمی- پژوهشی و برنامه ریزی به منظور ارائه راهکارهایی برای تشویق و حمایت از ایده‌های پژوهشی .

 

7.       دریافت پیشنهادات و راهکارهای اعضای هیأت علمی و کارکنان در جهت ارتقاء امور پژوهشی و ارجاع آن به مسئولین مربوطه و پیگیری لازم

 

8.       ارزشیابی پیشرفت فعالیت های پژوهشی اعضای هیأت علمی و تهیه گزارش

 

9.       اعمال نظارت و کنترل کل فرایند نحوه انجام طرح ها/پروژه های تحقیقاتی

 

10.    تهیه و تنظیم و جمع آوری آمار و اطلاعات پروژه¬های انجام شده و در دست اجرا و ارسال آن به مراجع ذیربط

 

11.    انجام کلیه امور مربوط به انعقاد قراردادهای تحقیقاتی و اقدام در خصوص اجرای آنها

 

12.    همکاری با سازمان ها و شرکت ها در حهت انجام طرح های تحقیقاتی

 

13.    نظارت و بررسی گزارش‌های مربوط به پیشرفت پروژه‌های تحقیقاتی و بررسی علل تغییر یا تأخیر در اجرای آنها و ارائه پیشنهادات در راستای بهبود عملکرد.

 

14.    شرکت در جلسات پژوهشی داخل و خارج از مرکز و تدارک نشست های مستمر با معاونت های علمی فناوری ،روسای دانشگاهها و معاونین پژوهشی آنها،روسا و معاونین پژوهشی جهاد دانشگاهی،مدیران شهرک ها و پارک های علمی فناوری،مدیران عامل شرکتهای دانش بنیان به منظوربرگزاری سمینارهای تخصصی در حوزه پژوهش.

 

15.    تهيه گزارش عملكرد در زمينه تحقق برنامه‌هاي معاونت پژوهشي به صورت فصلي و سالانه 

 

چارت سازمانی اداره پژوهشی

   مدیر اداره پژوهشی

   کارشناس برنامه ریزی پژوهشی

   کارشناس نیازسنجی و پروژه یابی

   کارشناس پژوهشی

   کمک کارشناس پژوهشی

 


 

 

 

 

 

دانلود فرمت پرسشنامه طرح تحقيقاتي مرکز