بانک مولکولی بخش بیولوژی مولکولی یکی از بخش های چهارگانه مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران می باشد. هدف این بخش به کارگیری فناوری پیشرفته برای شناسایی، ارزیابی و ذخیره سازی مواد ژنتیکی در راستای اولویت های مرکز و کمک برای دستیابی به توسعه پایدار ملی می باشد.

اهداف:

1- تهیه، تعیین هویت، ثبت و نمونه های مولکولی
2- برقراری ارتباطات علمی با محققان، مراکز تحقیقاتی و بانک های معتبر داخلی و بین المللی
3- ارایه آموزش های تخصصی و مشاوره های علمی به متقاضیان حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی
4- تدوین و ارایه مقررات، دستورالعمل ها و استانداردهای لازم
5- ارایه خدمات به سایر بخش های مرکز (بخش سلولی، بخش میکروارگانیسم ها، بخش گیاهی) و نیز سایر مراکز تحقیقاتی داخل و خارج کشور
6- مشارکت در پروژه های ژنومی ملی و بین المللی
7- ایجاد شبکه اطلاعات علمی ذخایر مولکولی

 
آزمایشگاه ها:

  • آزمایشگاه مرکزی
  • بانک DNA

 

بانك مولکولی در راستای اهداف و رسالت مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران جهت حفظ ذخایر ژنتیکی و زیستی اقدام به راه اندازی بانک DNA نموده است. کلیه روشها، مراحل و فناوریهای به کار رفته جهت ذخیره و حفظDNA  منطبق بر آخرین اصول و استانداردهای بین المللی می باشد که امکان جمع آوری نمونه، ذخیره سازی، تکمیل بانک اطلاعاتی و ارائه DNA ذخیره شده به متقاضیان در مناسب ترین شرایط را فراهم می آورد.
 همچنين بانك وكتور بخش بيولوژي مولكولي نيز با تهيه و ذخيره سازي وكتورها و ناقلهاي پلاسميدي مورد نياز در تحقيقات مولكولي، مهندسي ژنتيك، كلونينگ و بيان پروتئين مجموعه اي ارزشمند از اين فراورده هاي مهم زيستي را جهت پيشرفت و سهولت تحقيقات مرتبط فراهم آورده است.

 تحقیقات
 در حال حاضر، اولویت های تحقیقاتی این بخش اجرای پروژه های توالی یابی ژنوم، بيوانفورماتيك، شناسایی و طبقه بندی مولکولی گیاهان، جانوران  و میکروارگانیسم ها می باشند.
ثبت ژنوم
بانك مولكولي مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران در راستاي انجام پروژه تحقيقاتي بررسي و توالي يابي ژنوم ذخاير بومي ايران؛ با توالي يابي ، استقرار سيستم بررسي مولكولي در سطح ژنوم، حاشيه نگاري ژنوم، ثبت ژنوم كامل در NCBI  و چاپ مقاله در ژورنالهاي معتبر بين المللي، از دو باكتري شورپسند بومي ايران به نامهاي Nesterenkonia sp. F و Oceanimonas sp. GK1   افتخار دارد نام مركز ملي ذخاير ژنتيكي و زيستي ايران را به عنوان اولين مركز و مرجع پيشرو در زمينه مطالعات مولكولي و بيوانفورماتيكي ژنوم و در سطح منطقه و كشور مطرح نمايد.

فهرست نمونه های مولکولی

خدمات بانک مولکولی

اهدا نمونه مولکولی

اعضای بانک مولکولی