بانک سلول های انسانی و جانوریبانک سلولهای انسانی و جانوری یکی از چهار بانک مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران است که در راستای اهداف اصلی این مرکز برای فراهم کردن زیر ساختی مطمئن و قابل استفاده برای پیشبرد علوم زیستی و فناوری های مرتبط با آنها کوشش می کند. بی شک ایجاد و بقاء چنین مرکزی به عزم ملی و همکاری کلیه محققان، مدیران و علاقمندان وابسته است. لذا در نخستین گام، تلاش کرده ایم تا با جمع آوری نظرات و ایده های کلیه عزیزان علاقمند و همچنین اطلاعات مربوط به ذخایر زیستی مرتبط در کشور به ارزیابی کامل وضعیت موجود بپردازیم.  در اين راستا اين بانك با دامنه وسیعی از تقاضای جامعه علمی و صنعتی کشور روبرو است و برای پاسخگویی به نیازهای همه بخشهای زیست فن آوری از جمله دام، محیط زیست، بهداشت و درمان، صنعت و تولید، آموزش و ... تلاش می کند تا مواد خام تحقیقاتی را برای متقاضیان فراهم آورد. از این رو تولید و گردآوری، تعیین هویت، کنترل کیفی، ثبت و نگهداری، تکثیر و توزیع انواع سلول های انسانی و جانوری و اطلاعات مربوط به آنها و ارائه خدمات تخصصی به پژوهشگران، مراکز تحقیقاتی و درمانی و صنایع وابسته از رسالت های اصلی بانک در نظر گرفته شده است. اين بانک آمادگی دارد تا انواع خدمات و فعالیتهای جدید را در پاسخ  به پیشنهادها و درخواستهای  جامعه علمی و صنعتی کشور راه اندازی نماید.

فهرست رده های سلولی

خدمات بانک سلولهای انسانی و جانوری

اهدای نمونه سلولی

اعضای بانک سلولی