با توجه به اینکه هزینه تمام شده بسیاری از آزمایشات زیستی در کشورمان به دلیل بالا بودن هزینه مواد و تجهیزات وکیتهای مصرفی که عمدتاَ از کشورهای خارجی وارد می شوند بسیار بالا میباشد و نیز در مواردی بدلیل مسیر طولانی حمل مواد و کیتهای مذکور از مبداء به مقصد و زمان نسبتاَ طولانی جهت رسیدن به دست مصرف کننده از کیفیت آنها کاسته شده و کارآیی لازم را نخواهند داشت، لذا گروه بیولوژی مولکولی این مرکز جهت کاستن از هزینه های آزمایشات و سهل الوصول بودن کیتهای مورد نیاز محققان کشور اقدام به طراحی و تولید کیت های مختلف استخراج DNA از انواع نمونه های زیستی بر پایه ستونهای اسپین (ستونهای جاذب DNA)نموده است.

1- كيت استخراج DNA ژنوميك خون و سلول انساني و حيواني ( cat no. MBK0021 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•استخراج سريع DNA از نمونه هاي خوني و سلولي با بالاترين كيفيت
•عدم استفاده از مواد ارگانيك وسمي مانند فنل، كلروفرم و غيره
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج از مقادير بسيار كم نمونه
•كاهش زمان استخراج به 30- 20 دقيقه
قیمت: سیصد هزار تومان


2- كيت استخراج DNA ژنوميك گياهان ( cat no. MBK0011 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•قابليت استخراج سريع و آسان DNA با كميت و كيفيت بسيار خوب از انواع نمونه هاي گياهان (بدون متابوليتهاي ثانويه) بدون استفاده از محلولهاي سمي مانند فنول و كلروفورم
•استفاده از بافرهاي بهينه شده كه كمترين مقدار RNA و قطعات كوچك DNA را وارد محلول مي كند.
•كيفيت مشابه (و در مواردي برتر) و قيمت پائين تر نسبت به نمونه هاي مشابه خارجي
•قابليت استفاده از DNA استخراج شده در انواع واكنشهاي آنزيمي
قیمت: صد و نود هزار تومان


 3- كيت استخراج DNA ژنوميك باكتريايي گرم منفي ( cat no. MBK0041 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•استخراج سريع DNA از نمونه هاي باكتريايي گرم منفي با بالاترين كيفيت
•عدم استفاده از مواد ارگانيك وسمي مانند فنل، كلروفرم و غيره
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج (µg 30-6       سلول  109×1)
•كاهش زمان استخراج به 40- 20 دقيقه

قیمت: صد و نود هزار تومان


4- كيت استخراج DNA از روي ژل آگارز ( cat no. MBK0061 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•بازيابي بالغ بر % 90 باند DNA مورد نظر از روي ژل آگارز 
•قابليت كاربرد در تمامي واكنشهاي پايين دستي
•قابليت استخراج سريع سه مرحله اي
•كاهش زمان استخراج به 20- 15 دقيقه
قیمت: صد و نود هزار تومان


5- كيت خالص سازي محصول cat no. MBK0071 PCR - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•بازيابي بالغ بر % 90 DNA موجود در واكنش PCR 
•حذف كامل پرايمرها، نوكلئوتيدها، آنزيم، نمك ها و ...
•قابليت كاربرد در تمامي واكنشهاي پايين دستي
•قابليت تخليص سريع سه مرحله اي
•كاهش زمان تخليص به 20- 15 دقيقه

قیمت: صد و پنجاه هزار تومان


6- كيت استخراج DNA پلاسميدي ( cat no. MBK0051 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•قابليت استخراج سريع DNA پلاسميدي در انواع با تعداد كپي بالا و پايين
•عدم نياز به استفاده از فنل يا كار بر روي يخ
•حذف كامل آلاينده ها و مواد بازدارنده واكنشهاي پايين دستي
•افزايش راندمان استخراج (µg 20 <       سلول  109×4-3)
•كاهش زمان استخراج به 30 دقيقه براي 24 نمونه
قیمت: صد و نود هزار تومان


7- آنزیم  cat no. MBE0100 (500U) Taq DNA Polymerase (با خلوص بالا) - فرم درخواست
مزایای آنزیم عبارتند از:
•خلوص بسیار بالای آنزیم در مقایسه با آنزیمهای مشابه موجود در بازار
•بهینه سازی بافر آنزیم جهت افزایش راندمان فعالیت آنزیم
•دسترسی سهل و آسان برای محققان داخل کشور
•قیمت بسیار مناسب آن در مقایسه با سایر محصولات مشابه موجود در بازار
توجه: این آنزیم به علت خلوص بسیار بالا برای امور تشخیصی و آزمایشات حساس کاربرد دارد.
قیمت: هشتاد هزار تومان


8- آنزیم  cat no. MBE0110 (500U) Taq DNA Polymerase (با خلوص متوسط) - فرم درخواست
مزایای آنزیم عبارتند از:
•بهینه سازی بافر آنزیم جهت افزایش راندمان فعالیت آنزیم
•دسترسی سهل و آسان برای محققان داخل کشور
•قیمت بسیار مناسب آن در مقایسه با سایر محصولات مشابه موجود در بازار
توجه: این آنزیم به علت خلوص متوسط برای امور روتین آزمایشگاهی و تحقیقاتی کاربرد دارد.
قیمت: چهل هزار تومان


9- كيت تشخیص آلودگی مایکوپلاسما به روش PCR برای 25 واکنش (cat no. C1111 ) - فرم درخواست
مزایای کیت عبارتند از:
•تشخيص سريع آلودگي مايكوپلاسمايي در مدت كمتر از 5 ساعت 
•تشخيص آلودگي بيش از 30 گونه از مايكوپلاسما شامل 7 گونه رايج در كشت سلول شامل: M.hominis, M.laidlawii,  M.salivarium, M.orale, M.arginini,  M.hyrhoinis, M.fermentants
•وجود نمونه مثبت و اينترنال كنترل براي بررسي صحت واكنش PCR
•عدم نياز به تجهيزات پيچيده آزمايشگاهي 
•آناليز آسان و سريع نتايج
اين كيت جنبه تحقيقاتي داشته و براي موارد تشخيصي مناسب نيست.

قیمت: دویست هزار تومان


10-  کیت سنجش میزان سمیت مواد با استفاده از آزمایش MTT

11- کیت آماده سازي لام هاي گسترش كروموزومی خونی انسانی

12- کیت تشخیص آلودگي مایکوپلاسما در کشت سلول با روش رنگ آميزي DNA

13- کیت آماده سازي لام هاي گسترش كروموزومي رده های سلولی

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نمایید.