فرم ثبت نام در کارگاه های تهران
شماره حساب های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران:
بانک تجارت: 275344575
شبا: IR920180000000000275344575
ملی: 0110218902005
کارت: 6037991899538270
  توجه: اسم فارسي و لاتين (حروف كوچك و بزرگ) جهت صدرو گواهي به طور صحيح درج گردد .
 نام :  *
 نام خانوادگی :  *
 Name:  *
 Surname:  **
 کد ملی:
 *
موبایل:
 **
 تلفن منزل:
 
 آدرس:  *
 ایمیل:  
 مقطع تحصیلی و یا آخرین مدرک:
 **
 رشته تحصیلی:
 *
 آیا دانشجو هستید؟ (جهت استفاده از تخفیف دانشجویی)
 بله
 سازمان محل خدمت و یا دانشگاه محل تحصیل:
 
 متقاضی ثبت نام در کارگاه:
 
 آیا مسوولیت حفظ تجهیزات را بر عهده می گیرید؟
 بله*
 نحوه آشنایی با کارگاه:
 
 متن درون تصویر را در جعبه متن زیر وارد نمائید 
*