آموزش اصول اوليه PCR  
 
سرفصل ها:

  • بهينه سازي PCR

  • تكثير و پليمريزاسيون ژن مورد نظر با كمك انجام واكنش PCR

  • بررسي نتايج با استفاده از روش الكتروفورز ژل آگارز

  • تشكيل كتابخانه ژنومي (cDNA)

  • بررسي نتايج با استفاده از روش الكتروفورز ژل آگارز

 
شهريه: سیصد و هشتاد هزار تومان
 
مدت آموزش: 3 ساعت تئوري و 6 ساعت عملي

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید. و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.