استخراج DNA و RNA از نمونه های خون

اهداف: آشنایی با مفاهیم اسیدهای نوکلئیک و روشهای استخراج آنها از نمونه های مختلف زیستی انسانی و جانوی و GLP آزمایشگاه های مربوط 

سرفصلها:

      اصول ایمنی در آزمایشگاه مولکولی
      روشهای استخراج DNA ژنومیک از خون به صورت دستی و یا استفاده از کیت
      تخلیص و تلغیظ DNA
      اصول کار با RNA
      روشهای استخراج RNA از خون با استفاده از کیت
      اصول ژل الکتروفورز
      نحوه انجام الکتروفورز افقی
      آنالیز نتایج حاصل از ژل الکتروفورز با استفاده از دستگاه UV BOX

شهریه: صد و نود هزار تومان

ساعات آموزش: 3 ساعت تئوری و 5 ساعت عملی 

پیش نیاز: کارشناسی رشته های زیست شناسی، کشاورزی، علوم پایه و ...

جهت ثبت نام اینجا کلیک کنید. و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02188545059 تماس حاصل نمایید.