کارگاه آموزشی عملی آموزش و ساخت gRNA به منظور خاموشی ژن و ویرایش ژن در سلولهای جانوری با تکنولوژی CRISPR/Cas9 ( کریسپر) (دوره چهاردهم) 

  سرفصلها:

1-       آموزش مفاهیم پایه ای تکنولوژی ویرایشگر ژنومی CRISPR/Cas9

2-       معرفی روشهای انتقال سیستم کریسپری جهت خاموشی ژن، وارد کردن ژن و یا ویرایش ژن در سلولهای جانوری (مبتنی بر وکتور و بدون استفاده از وکتور)

3-       آموزش ساخت وکتورهای قابل استفاده به منظور خاموشی ژن در سلولهای جانوری

4-       آموزش روشهای بیوانفورماتیکی و عملی شناسایی Off-Targets قبل از ورود سیستم کریسپری به سلول و بعد از ورود .

5-       معرفی استراتژی های کاربردی جهت کاهش وقوع Off-Targets در ویرایش ژنوم جانوری با سیستم CRISPR/Cas9

6-       آموزش مهمترین نرم افزارهای کاربردی جهت شناسایی و انتخاب بهترین جایگاههای ژنی به منظور ویرایش ژنوم با تکنولوژی CRISPR/Cas9  

7-       آموزش عملی طراحی gRNA و ساخت DNA کد کننده آن

8-       آموزش عملی ساخت gRNA برای ژن هدف و انجام خالص سازی آن

9-       برش DNA ژن مورد نظر در لوله آزمایش با استفاده از آنزیم Cas9 و gRNA ژن هدف و بررسی نتایج با ژل الکتروفورز

      10-     معرفی منابع تجاری معتبر جهت تهیه ابزارهای ویرایشگر ژنومی با سیستم CRISPR/Cas9 

شهریه:  پانصد هزار تومان 

  (10 درصد تخفیف ویژه دانشجویان )

تاریخ برگزاری:   27 الی 29 فروردین 

مدرس: آقای سید حسین موسوی

محل برگزاری : تهران

جهت ثبت نام اینجا کلیک نموده و یا برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 02144273935 تماس حاصل نمایید.