ارائه و فروش رده های سلولی (کد خدمت CB-307) - فرم درخواست

شرح خدمت: زمان آماده سازي و تحويل نمونه برحسب نوع رده سلولی حداقل دو هفته پس از ارسال تصوير رسيد و هماهنگي با بانك سلولي خواهد بود. رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (25 سانتی متر مربع)كه در آن با پارافیلم بسته شده و با محیط کشت کامل پر شده است، به همراه بروشور شرايط كشت و نگهداري سلول، تحویل داده می شود. چنانچه علاوه بر سلول نياز به محيط كشت مربوط به آن داريد، لطفا از قبل اعلام فرماييد. جهت مشاهده فهرست سلولها اینجا کلیک کنید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

قیمت:

 

  • رده هاي سلولي معمولي شامل رده هاي تحقيقاتي: چهارصد و بيست و شش هزار تومان
  • رده هاي لنفوبلاستوئيد و فيبروبلاستي جانوري سيصد و پنجاه و هفت هزار تومان
  • رده هاي سلولي مزانشيم و مشابه كه نياز به بررسي و اثبات خصوصيات دارد به همراه شناسنامه و اطلاعات بررسي ماركرهاي سطحي چهارصد و شصت هزار تومان و همراه با عكس هاي تمايز و روش كار پانصد و سي هزار تومان
  • رده هاي سلولي خاص مانند سلول هاي سرطاني، سلول هاي نرمال انساني كه توسط بانك تهيه شوند به همراه شناسنامه ششصد و شصت هزار تومان
  • رده هاي سلولي دستكاري ژنتيكي يا ناميراي انساني غير لنفوبلاستوئيدي، برحسب مورد نوع سلول اوليه و كاربرد بين پانصد و سي هزار تا ششصد و شصت هزار تومان

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک sales@ibrc.ir مکاتبه نمایید.