ارائه و فروش رده های سلولی (کد خدمت CB-307) - فرم درخواست

شرح خدمت: زمان آماده سازي و تحويل نمونه برحسب نوع رده سلولی حداقل دو هفته پس از ارسال تصوير رسيد و هماهنگي با بانك سلولي خواهد بود. رده سلولی کشت داده شده در یک فلاسک کوچک (25 سانتی متر مربع)كه در آن با پارافیلم بسته شده و با محیط کشت کامل پر شده است، به همراه بروشور شرايط كشت و نگهداري سلول، تحویل داده می شود. چنانچه علاوه بر سلول نياز به محيط كشت مربوط به آن داريد، لطفا از قبل اعلام فرماييد. جهت مشاهده فهرست سلولها اینجا کلیک کنید.

نحوه پاسخ دهی به خدمت: تحویل نمونه آماده شده در محل مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران

قیمت:

  • رده های سلولی معمولی شامل رده های تحقیقاتی: سیصد و هفتاد هزار تومان
  • رده های لنفوبلاستوئید و فیبروبلاستی جانوری سیصد و ده هزار تومان
  • رده های سلولی مزانشیم و مشابه که نیاز به بررسی و اثبات خصوصیات دارد به همراه شناسنامه و اطلاعات بررسی مارکرهای سطحی چهارصد هزار تومان و همراه با عکس های تمایز و روش کار چهارصد و شصت هزار تومان
  • رده های سلولی خاص مانند سلول های سرطانی، سلول های نرمال انسانی که توسط بانک تهیه شوند به همراه شناسنامه پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان
  • رده های سلولی دستکاری ژنتیکی یا نامیرای انسانی غیر لنفوبلاستوئیدی، برحسب مورد نوع سلول اولیه و کاربرد بین چهارصد و شصت تا پانصد و هفتاد و پنج هزار تومان

تماس با اداره خدمات تخصصی: جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 88525382 تماس حاصل نموده و یا با پست الکترونیک service@ibrc.ir مکاتبه نمایید.