مجموعه فعالیتهای بخش نگهداری

جداسازي، شناسايي و نگهداري ميكروارگانيسم ها و در نهايت ذخيره سازي آنها در بانك هاي ميكربي به عنوان گامي موثر در حفظ تنوع ميكربي شناخته مي شود. علاوه بر حفظ و نگهداري تنوع زيستي، نگهداري بلند مدت ميكروارگانيسم ها در توسعه فرآيندهاي صنعتي و تامين سويه هاي رفرنس جهت سنجش هاي بيولوژيك و انتشار مقالات علمي و ارائه تاكسون هاي جديد در مطالعات تاكسونوميك موثر است.

آزمایشگاه نگهداری بانک میکروارگانیسم ها با به کارگیری روش هاي ايمن، موثر و بلند مدت در نگهداري طیف وسیعی از ميكروارگانيسم ها فعالیت دارد. روش­هاي نگهداری استاندارد و شناخته شده Cryopreservation و Freeze-Drying (Lyophilization) در كنار سيستم هاي صحيح بانكينگ و رژيم­هاي موثر كنترل كيفي، که در تمامي كلكسيون­هاي معتبر ميكربي در جهان مانند DSMZ و ATCC رایج است، ذخيره­سازي ايمن و مطمئن ميكروارگانيسم­ها را در این کلکسیون میکربی ضمانت مي­كند.

هم اکنون کلکسیون میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با وجود 4436 میکروارگانیسم متنوع ارزشمند اعم از آرکی، باکتری، سیانوباکتر، کپک، مخمر، دیاتومه و جلبک در خدمت مراکز تحقیقاتی و پژوهشی، صنعتی و درمانی در سطح ملی و بین المللی است.

مجموعه خدمات آزمایشگاه نگهداری

1- سپرده گذاری سویه های ارزشمند

- سپرده گذاری ایمن (Safe deposit)

ارائه یک سرویس ویژه از نگهداری بلند مدت میکروارگانیسم هایی که توزیع آن ها تحت اختیار شخص سپرده گذار محدود شده است. میکروارگانیسم ها جهت Safe deposit در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری شده و جز اموال سپرده گذار باقی می ماند.

- سپرده گذاری عمومی (Public deposit)

نگهداری بلند مدت نمونه های سپرده شده با روش های استاندارد در بانک میکروارگانیسم های مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران، که در این نوع سپرده گذاری، در قبال نگهداری رایگان سویه، ارائه سویه در کاتالوگ رسمی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران یا هر گونه لیست قابل دسترس عمومی بلامانع است.

2- ارائه سویه های موجود در کلکسیون میکربی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران به صورت کشت فعال و آمپول لیوفیلیزه

3- احیا و فعال سازی آمپول لیوفیلیزه ارسالی و ارائه کشت فعال

4- تهیه آمپول لیوفیلیزه از نمونه ارسالی

5- لیوفیلیزاسیون (خشک کردن) انواع مواد بیولوژیک (زيتوده ميكربي)

6- صدور گواهی ثبت برای نمونه های سپرده شده و ارائه شماره دسترسی اختصاصی معتبر برای هر سویه