مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران در راستای گسترش فعالیت های آموزشی، از علاقه مندان به تدریس دوره های پودمانی دانشگاه جامع علمی کاربردی دعوت می کند.

جهت مشاهده فهرست دوره های پودمانی و دروس و مدارج علمی مورد نیاز، اینجا کلیک کنید.

جهت تکمیل فرم درخواست همکاری اینجا کلیک کنید. لازم به ذکر است تصویر سوابق تدریس باید با فرم ارسال گردد. به فرم های بدون سابقه تدریس، ترتیب اثر داده نمی شود.