مرکز تکنولوژی تولید و تکثیر گیاهان باغی، زراعی و زینتی در ادامه فعالیت های مرکز خدمات تخصصی کشت بافت گیاهی تشکیل گردید. این مرکز با بهره گیری از بانک غنی درون شیشه ای و استفاده از توان تولیدی بالا، آماده همکاری با شرکت ها کشت و صنعت، نهالستانها، کشاورزان و باغداران و تولیدکنندگان و فروشندگان گیاهان زینتی می باشد. خدمات این مرکز به شرح ذیل است:

1. تولید پایه های رویشی با مجوز موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال

2. تولید نهال های درختان مثمر و غیر مثمر به روش کشت بافت و قلمه

3. تولید گل محمدی به روش قلمه ای

4. تولید نشا مکانیزه سبزیجات و صیفی جات

5. مشاوره احداث باغات عناب و زرشک و مزارع زعفران و گیاهان دارویی

6. طراحی و ساخت گلخانه تهیه کود و سم و نهاده های کشاورزی