مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کارورزی می پذیرد:    

در راستای گسترش خدمات آموزشی، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران کارورزی می پذیرد. با توجه به درخواست های مکرر دانشجویان جهت گذراندن کارورزی، امکان گذراندن دوره در این مرکز فراهم شد که در جدول زیر درج شده است.

 

مراحل استفاده از خدمت کارورزی به شرح ذیل است:

1.       تکمیل فرم درخواست توسط متقاضی

2.       بررسی فرم درخواست توسط مرکز و اعلام زمان شروع کار و هزینه به دانشجو

4.       واریز وجه و ارائه معرفی نامه از دانشگاه توسط دانشجو

5.       گذراندن دوره کارورزی

6.       صدور نامه تاییدیه پایان کارورزی برای دانشگاه

امکان گذراندن کارورزی در محل تهران و یا کرج وجود دارد.

نشانی ها:

آزمایشگا های آموزش: تهران، خیابان اشرفی اصفهانی ، خیابان بهار، پلاک4 طبقه سوم  .    44273935 و88525387   .

بانک سلول های انسانی و جانوری: تهران، خیابان سهروردی شمالی، خیابان هویزه غربی، پلاک 80

آزمایشگاه های کرج: کیلومتر 55 اتوبان تهران قزوین، بعد از پل حصارک، خروجی کمالشهر، انتهای خیابان بهشت سکینه، مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاد دانشگاهی

تکمیل فرم ثبت نام


کارورزی