افزایش روزافزون پیشرفت های علمی در شاخه های گوناگون باعث شده تا هر روز گره ای از مشکلات گشوده شده ، مسیرها کوتاه گشته و کیفیت زندگی افزایش یابد. یکی از شاخه های مهم دانش و تکنولوژی ، زیست فناوری است که امروزه در کشاورزی، سلامت و صنعت نقش مهمی دارد و به عنوان یکی از محورهای توسعه پایدار مدنظر است و روی آن سرمایه گذاری های کلان می شود.
از مهمترین عناصری که زیست فناوری به آن وابسته است؛ ذخایر ژنتیکی و زیستی می باشد که به علل گوناگون همواره در حال انقراض و تغییر هستند. انقراض هر نمونه زیستی یعنی از دست رفتن گنجینه ای با ارزش که فقدان آن ممکن است زندگی بشر را تهدید نماید.
تلاش برای حفظ و بهره برداری از ذخایر زیستی از اوایل قرن بیستم در دنیا شروع شده و همواره رو به افزایش است. کشور ایران به دلیل برخورداری از تنوع زیستی گسترده ، یکی از غنی ترین منابع ذخایر ژنتیکی و زیستی است که برخی از آنها را در هیج جای دیگری یافت نمی شوند. از این رو مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با هدف شناسایی ، جمع آوری ، نگهداری ، کشت و تکثیر گونه های زیستی و ذخایر ژنتیکی در تلاش است تا از این ذخایر محافظت نموده و با در اختیار قرار دادن این منابع به مراکز علمی ، دانشگاهی و پژوهشی ، زمینه استفاده بهینه از آنها را فراهم آورد.
دستیابی به اهداف یاد شده با همکاری جامعه علمی تسریع می یابد. به همین منظور ، مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران آمادگی خود را برای همکاری با بخش های دولتی و خصوصی و محققان و دانشجویان اعلام داشته و از هیچ تلاشی در راستای سربلندی میهن اسلامی فروگذاری نمی نماید. 

سید مجید تولیت
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران